Felanmälan / Fastighetsskötare

Kontaktperson: Mats Lindberg
Tillgänglig: 07.00-16.00
M: mats.lindberg@hjfastigheter.se
T: 070-640 13 42

Kontaktperson: Bengt Dahlberg
Tillgänglig: 07.00-16.00
bengt.dahlberg@hjfastigheter.se

T: 070-640 05 88

Lägenhetskontrakt / Uppsägningar

Kontaktperson: Malin Holmström
Tillgänglig: 08.00-17.00
M: malin.holmstrom@amlovaa.se
T: 072-567 11 63

Ekonomi / Hemsida

Kontaktperson: Mats Ragnarsson
Tillgänglig: 08.00-17.00
M: mats.ragnarsson@amlovaa.se
T: 070-660 87 02

Postadress

HJ Fastigheter i Umeå AB
Renmarkstorget 5 D
903 26  UMEÅ

Faktureringsuppgifter

HJ Fastigheter i Umeå AB
faktura.hjfastigheter@amlovaa.se

Tor i Umeå KB
faktura.tor@amlovaa.se