Hur behandlas mina personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Din säkerhet är viktig för oss och vi rekommenderar dig att läsa vidare. Vi hanterar en del personuppgifter om dig när du letar bostad hos oss, hyr bostad av oss samt en tid efter att du slutat hyra bostad av oss.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Företaget HJ Fastigheter i Umeå AB, (559022-6808) tillsammans med koncernföretag är ansvarig för behandling av dina uppgifter.

 

Vad händer när jag erbjuds en bostad?

Vid erbjudande av bostad kommer vi hantera fler uppgifter om dig. Vi behöver då information av dig om din ekonomi, arbetssituation samt hur du hanterat tidigare hyresbetalningar.

Vi gör då en kreditupplysning samt går igenom de referenser du lämnat till oss. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt och fyller en funktion. Vid eventuellt nekande av bostad hos oss kommer vi spara vissa uppgifter om dig under en kortare period.

Vad händer under hyrestiden?

När du hyr lägenhet av oss kommer vi behandla vissa av dina personuppgifter men endast dem som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera enligt våra skyldigheter som hyresvärd.

När vi sköter om fastigheten behandlar vi till exempel dina personuppgifter vid inhämtning av hyra, om du skaffar bredband via oss samt vid felanmälningar och andra underhåll. Vi behandlar även dina uppgifter i boknings/passagesystem i gemensamma utrymmen i våra fastigheter samt vid hyresförhandlingar.

Vid eventuell försäljning av fastighet kan uppgifter komma att delas vidare till den nya fastighetsägaren.

Vad händer när jag slutar hyra min bostad?

De flesta uppgifter vi behandlar om dig kommer vi då att rensa men vissa uppgifter är vi skyldiga att spara minst två år efter hyresperiodens slut som till exempel hyresavtal, beslut från socialnämnd och studiebetyg. Vissa uppgifter om dig lagrade i vårt bokföringsmaterial till exempel betalningar, sparas sju år inklusive innevarande år.

Vilka rättigheter har jag som hyresgäst?

Du får alltid begära ut vilka uppgifter vi hanterar om dig (registerutdrag). De uppgifter som är felaktiga har du rätt att be oss ändra. När du begär detta måste du skriftligen göra detta med din egen underskrift samt uppgift om ditt namn och personnummer. Du har också rätt att klaga på hur vi behand­lar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Hur får jag mer information om detta?

Du som kund hos oss får alltid ställa frågor till oss om du undrar över något. Vi på HJ Fastigheter i Umeå AB värnar om alla våra kunder och finns därför tillgängliga under kontorstider på vår besöksadress och via telefon / mejl.