Från 1/1 2017 

FAKTURAADRESS
Vid jobb eller beställningar till HJ Fastigheter i Umeå AB eller Tor i Umeå  KB gäller följande adresser:
HJ Fastigheter i Umeå AB
Fortnox
inbox.lev.364899@arkivplats.se 

Tor i Umeå KB 
Fortnox AB
inbox.lev.364900@arkivplats.se

POSTADRESS
HJ Fastighetr i Umeå AB
Renmarkstorget 5 D
903 26  UMEÅ
559022-6808
Bankgiro 5054-5789

Tor i Umeå KB
Renmarkstorget 5 D
903 26  UMEÅ
916509-9947
Bankgiro 5157-7997

Kontaktpersoner
Fastighetsförvaltare
Randolf Eriksson
070-640 05 05
randolf.eriksson@hhfastigheter.se

Ekonomi
Mats Ragnarsson
070-660 87 02
mats.ragnarsson@amlovaa.se

Senast uppdaterad: 17-01-03