Fasaden börjar ta form.
– Omkring den 1 oktober kommer  fönsterpartierna att monteras, säger fastighetsförvaltare Randolf Eriksson till hjfastigheter.se.

3Parkering taket
Den 1 september tog Umeå Parkerings AB (Upab) över skötsel, underhåll och uthyrning av ”Åhlénsparkeringen”

Flexibla
1På Kungsgatan 58 iordningställs en kontorslokal som ska vara inflyttningsklar den 1 oktober. Målaren Paavo Wiklander är en av många som hjälper till runt detta.

Foto: MATS RAGNARSSON